Kérjük, legyen bizalommal irántunk, amit bemutatunk ezen a helyen, az garantáltan az, aminek látszik. Festményeink valódi festmények, plakátjaink eredetiek, hangjaink saját gyűjtésűek, videóink saját, vagy partnereink művei, stb, stb.. Mindegyik alkotás útja nyomon követhető, és tiszta. Műveink zöme már a XXI. században keletkezett, de vannak 100 éves darabjaink is, amiket természetesen gondosan őrzünk, de egyiken-másikon már láthatóak a múló évek.
Ezt az éjjel-nappal nyitvatartó, bárki által látogatható galériát mi, vagyis az ELSŐ MAGYAR KULTURÁLIS EMLÉKMENTŐ EGYESÜLET tagjai hoztuk létre, és működtetjük, a tőlünk telhető legnagyobb alapossággal.
Ennek ellenére, ha hibával találkozik kérjük ne vegye zokon, sőt kérjük legyen a mi, és a többi látogató segítségére is azzal, hogy tájékoztat bennünket hibáinkról, hogy javíthassuk azokat.
Egyesületünk jellege:Az Első Magyar Kulturális Emlékmentő Egyesület önkéntes alapon létrejött, önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező közösségi célú Egyesület, mely önálló jogi személyiséggel rendelkezik, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
Az Egyesület célja: Az egyetemes kultúra még meglévő, de már eltűnőben levő értékeinek megismerése, és azok felderítése, összegyűjtése, ápolása, védelme, megőrzése, feldolgozása és társadalmi elfogadottságának elősegítése az Egyesület tagjainak közvetítése révén. A kultúra, a művészet, és az ezeket művelő közösségek felélesztése, életben tartása. Ezen értékek mellett a mindennapi életben használható gyakorlati ismeretek összegyűjtése, hasznosítása és elérhetővé tétele.
Általában a kultúraközvetítés a társadalom felé, illetve a társadalmi kapcsolatok erősítése. A célokért tenni szándékozók összefogása. Ezen célok érdekében információs adatbázisok összeállítása, szerkesztése, kiadása. Különböző konkrét célok érdekében szakmai akciócsoportok felállítása és működtetése. Kiállítások, pályázatok, előadások megrendezése illetve kiírása, illetve azokban való aktív részvétel.

A WARHOL GALÉRIA és a KULTÚRAMENTŐ KLUB garanciát vállal arra, hogy az általa bemutatott művek és alkotások, illetve bármilyen tárgy, amely a szerzői és/vagy előadói jogvédelem alatt áll, annak minden jogával rendelkezik vagy ő, vagy a vele kapcsolatban álló partnere. A WARHOL GALÉRIA garantálja, hogy minden bemutatott mű eredeti, illetve ha másolat, vagy utánnyomat az külön feltüntetésre kerül. Sorszámozott művek esetén szavatolunk a sorszámok helyességéért, és hitelességéért. Ha tudomásunkra jut, hogy valamely művünk nem felel meg az általunk feltüntetett releváns paramétereknek, akkor azt azonnal orvosoljuk, vagy az alkotást visszavonjuk. Ha mindez értékesítés után történik, akkor is készek vagyunk az esetleges hibánkat korrigálni, vagy hasonló értékű másik műalkotással, vagy végső esetben pénzvisszafizetéssel is. A honlapunkon található művek interneten történő bemutatása kizárólag a mi jogosultságunk, és csak mi dönthetünk arról, hogy internetes felületen engedélyezzük-e annak megjelenítését harmadik félnek. Minden kérdésben a PTK idevonatkozó passzusai az irányadók, különösen a "szerzői és szomszédos jogok"-ra.

Az Első Magyar Kulturális Emlékmentő Egyesület csakis az ő általa megmentett színházi előadásokhoz enged hozzáférést a közgyűjteményszerűen működő KULTÚRAMENTŐ KLUB-ban, kizárólag archiválási, tudományos, kutatási és oktatási célból. Az egyesület által digitalizált felvételek kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak, nem kölcsonozhetőek, vagyis csak az egyesületen és a Kultúramentő Klub-on keresztül érhetőek el. A hozzáférés lehetővé tétele tehát nem kereskedelmi célú, és valamennyi általunk megmentett színházi előadás digitalizált változatát díjmentesen megosztjuk a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal is, így azok kellően katalogizáltak, és kutathatók állami intézményben is.
Fontos: Ha Ön úgy érzi jogtulajdonosként, örökösként, vagy kezelőként, hogy a WARHOL GALÉRIA, vagy a KULTÚRAMENTŐ KLUB, illetve azok fenntartója, az ELSŐ MAGYAR KULTURÁLIS EMLÉKMENTŐ EGYESÜLET valamilyen módon körültekintő eljárása ellenére mégis megsértette volna valamilyen jogát, kérjük feltétlenül jelezze azt nekünk. és mi mindent megteszünk a megnyugtató helyzet kialakítására. Galériánk nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minden alkotó szívesen bukkanjon fel nálunk, ezért szívesen fogadunk minden visszajelzést, megkeresést. Ha például Ön valamilyen általunk gondozott színpadi műben alkotó, vagy előadótárs volt, akkor igényt tarthat tiszteletpéldányra is, melyet ingyenesen el is juttatunk Önhöz.